เมนูหลัก
 

หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามกลุ่ม
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับเขต
สรุปตัวแทนแยกตามโรงเรียน
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 
 
เกณฑ์การแข่งขัน
 

ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 
 
ตารางการแข่งขัน
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
 
สรุปการแข่งขันรายวัน
 
1 ตุลาคม 2558
2 ตุลาคม 2558
รายการทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ระบบได้ทำการโอนข้อมูลเข้าระบบเขตเรียบร้อยแล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบของระบบเขตตางลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://esan65.sillapa.net/sp-ssk4

เพื่อเข้าไปแก้ไขการเปลี่ยนตัวชื่อครู-นักเรียน
หากกิจกรรมใดตกหล่นหรือมีปัญหาให้แจ้งได้ที่เฟส http://www.facebook.com/phuttawat26
โทร 0804692136 phuttawat@gmail.com
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

 
 

 
 

   ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว 

 พิมพ์เกียรติบัตรครู-นักเรียน

 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

 พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการ

กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทรขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

24 ก.ย. 2558   13:19:17
 
 
การเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ไม่มีผู้สมัครมาก่อน

 ระบบเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ไม่มีผู้สมัครมาก่อน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558  จะปิดระบบเวลา 24.00 น.ของวันที่ 23 กันยายน 2558

22 ก.ย. 2558   11:28:12
 
 
การปิดลงทะเบียน

ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว แต่ยังคงเปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ ซึ่งจะเปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนตัวจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2558

19 ก.ย. 2558   00:05:57
 
 
แต่งตั้งกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม

24-25 ก.ย. 2558  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะแต่งตั้งกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมที่มีการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  โดยทุกโรงเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อครูในโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

28 ก.ย. 2558  ประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ(เวลาและสถานที่ยังไม่ระบุ)

10 ก.ย. 2558   13:48:19
 
 
การส่งรายชื่อครูเพื่อเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

ให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครู พร้อมระบุกิจกรรมที่ต้องการเป็นกรรมการตัดสินคนละ 3 กิจกรรม รวบรวมส่งที่โรงเรียนบ้านอาราง ภายในวันที่ 21-23 กันยายน 2558

10 ก.ย. 2558   13:37:54
 
 
การเปิดระบบเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 

10 ก.ย. 2558   13:33:07
 
 
กำหนดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

วันที่ 1 ตุลาคม 2558   แข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  ทุกกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2558  แข่งขันทุกกลุ่มสาระ ทุกกิจกรรม (ยกเว้นการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

9 ก.ย. 2558   20:18:20
 
 
9 กันยายน 2558 ประชุมหัวหน้าวิชการ กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

วันที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทรได้ประชุมหัวหน้าวิชาการโรงเรียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระดับกลุ่มโรงเรียน 

9 ก.ย. 2558   20:14:00
 
 
 
 
สรุปรับสมัครการแข่งขัน ระดับกลุ่มตำหนักไทร
ที่ กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม สมัคร ครู นักเรียน
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์
5
5
42
83
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5
4
70
77
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
0
0
0
0
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
15
179
215
7 ศิลปะ-ดนตรี
49
25
103
175
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
4
17
58
9 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
4
52
117
11 คอมพิวเตอร์
12
9
84
84
12 หุ่นยนต์
4
0
0
0
13 การงานอาชีพ
18
18
94
157
14 ปฐมวัย
2
2
80
123
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
2
1
10
15
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
0
0
0
0
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
2
25
28
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
21
12
36
43
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15
11
74
104
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
10
0
0
0
รวม
176
112
866
1,279
 
เข้าระบบจัดการ
 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบศูนย์จัดการแข่งขัน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
 
 
พิมพ์เอกสารสรุปรายงานการแข่ง
 
พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
พิมพ์ผู้ลงทะเบียนแข่งขัน
พิมพ์ผลการแข่งขันตามกิจกรรม
พิมพ์ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่
พิมพ์ตัวแทนชระเลิศของการแข่งขัน
พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน
 
การนำเสนอผลแข่งขัน
 
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ - วิ่ง
สรุปเหรียญแยกเป็นช่วงชั้น
นำโค้ดไปใช้งาน
 
 
สถิติการลงทะเบียน
 
23
จำนวนทีม
544
จำนวนนักเรียน
1,279
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
866
จำนวนกรรมการ
796
ครู+นักเรียน
2,145
ครู+นักเรียน+กรรมการ
2,941
ประกาศผลแล้ว
จำนวน 112/176 (63.64%)
 
 
เว็บไซต์แข่งขันกลุ่มอื่นๆ
 
ระบบแข่งขันระดับเขต
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
 
 
คู่มือการใช้งานระบบ
 

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานที่นี่
 


 
 
สถิติการเข้าชม
 
ผู้เข้าชมวันนี้
ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้
51 ip
ผู้เข้าชมปีนี้
910 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4244 ip
OS: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Browser :
Version : ?
เริ่มนับ 7 กันยายน 2558
ip คือ 18.212.93.234

 
 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.