หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนโนนสูง 0007 22 12 78 42
2 โรงเรียนบ้านกระเจา 0008 15 17 36 15
3 โรงเรียนบ้านกระเบา 0013 26 23 43 37
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0055 26 24 65 42
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 0056 15 12 36 25
6 โรงเรียนบ้านดอนข่า 0060 24 22 55 40
7 โรงเรียนบ้านดาน 0063 28 42 84 50
8 โรงเรียนบ้านตาปรก 0077 27 62 53 42
9 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0080 25 7 39 36
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0092 31 54 70 43
11 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0108 16 35 33 25
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0112 8 5 12 10
13 โรงเรียนบ้านบักดอง 0121 28 34 70 48
14 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 0130 34 72 96 54
15 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0137 25 22 49 38
16 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0141 10 38 25 18
17 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 0164 70 86 167 110
18 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0169 10 49 24 19
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 0183 35 51 83 58
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0185 22 59 53 40
21 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0202 15 17 29 24
22 โรงเรียนบ้านอาราง 0203 23 47 50 36
23 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 0212 8 6 20 13
รวม 544 796 1,279 866  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.