หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
6 คน / ครู 3 คน
10
2. 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
6 คน / ครู 3 คน
3
3. 0102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
10
4. 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
8 คน / ครู 3 คน
0
5. 0103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.