หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
8
2. 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
2
3. 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 คน / ครู 3 คน
2
4. 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
4
5. 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
10
6. 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
4
7. 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
2
8. 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
3
9. 0734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
4
10. 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
11. 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
12. 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
6 คน / ครู 3 คน
1
13. 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
14. 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
15. 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
16. 0034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
17. 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1
18. 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.