หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
10 คน / ครู 3 คน
4
2. 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
1
3. 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
0
4. 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
16 คน / ครู 5 คน
0
5. 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
10 คน / ครู 3 คน
0
6. 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
7. 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
8. 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
16 คน / ครู 5 คน
0
9. 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
5 คน / ครู 2 คน
2
10. 0404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.