หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ศาลาเลาฉัตติกุล ชั้น   ศาลาเรียนรู้ และสนามกีฬา
2 ตุลาคม 2558
09.00 น.-12.00 น.
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ศาลาจารุปริยัติการ ชั้น   ศาลาเรียนรู้ และสนามกีฬา
2 ตุลาคม 2558
09.00 น.-12.00 น.
3
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อาคารไตรสิกขา ชั้น   ห้องสมุด
2 ตุลาคม 2558
09.00 น.-15.00 น.
4
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ชั้น  
2 ตุลาคม 2558
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อาคารไตรสิกขา ชั้น   ห้องสมุด
2 ตุลาคม 2558
09.00 น.-15.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
.ลำไพร หล้าศรี โทร0897221129 , 0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.