9 กันยายน 2558 ประชุมหัวหน้าวิชการ กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

วันที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทรได้ประชุมหัวหน้าวิชาการโรงเรียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระดับกลุ่มโรงเรียน 

9 ก.ย. 2558   20:14:00