การเปิดระบบเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 

10 ก.ย. 2558   13:33:07