การปิดลงทะเบียน

ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว แต่ยังคงเปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ ซึ่งจะเปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนตัวจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2558

19 ก.ย. 2558   00:05:57