การเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ไม่มีผู้สมัครมาก่อน

 ระบบเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ไม่มีผู้สมัครมาก่อน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558  จะปิดระบบเวลา 24.00 น.ของวันที่ 23 กันยายน 2558

22 ก.ย. 2558   11:28:12