กำหนดการประชุมคณะกรรมการ

กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทรขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

24 ก.ย. 2558   13:19:17